Veritas Esco najpovoljniji ponuditelj za modernizaciju javne rasvjete Dubrovnika

Veritas Esco najpovoljniji ponuditelj za modernizaciju javne rasvjete Dubrovnika

Grad Dubrovnik donio je odluku o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude za modernizaciju javne rasvjete. Kao najpovoljnija odabrana je ponuda tvrtke Veritas Esco iz Splita. Ova tvrtka je, naime, za projekt modernizacije javne rasvjete Grada Dubrovnika procijenjene vrijednosti 14 milijuna kuna dostavila ponudu na iznos od nepunih 5 milijuna kuna bez PDV-a, odnosno s PDV-om ukupna cijena iznosi 6.247.500,00 kuna.

Otvoreni postupak javne nabave je, podsjetimo, pokrenuto jop u svibnju 2022. godine, a krajnji rok za dostavu ponuda bio je 13. rujna 2022. godine do 09:00 sati, kada je i održano javno otvaranje ponuda. Pristiglo je 7 ponuda, a one su se, pisali smo tada, s PDV-om kretale od 6,2 do 12,3 milijuna kuna.
Kako se navodi u obrazloženju odluke o odabiru ekonomski najpovoljnije ponude od 9. studenog ove godine, kriterij za odabir je ekonomski najpovoljnija ponuda pri čemu je sukladno članku 284. ZJN 2016. određen relativni značaj za kriterij cijene 90 posto i za kriterij specifično iskustvo ključnog stručnjaka 10 posto. Prema navedenim kriterijima za odabir ponuda ponuditelja VERITAS ESCO d.o.o ostvarila je prema kriteriju cijene 90,00 bodova te prema kriteriju specifično iskustvo stručnjaka 10,00 bodova, dakle ukupno 100 bodova.

U odluci od 9. studenog navodi se kako je rok mirovanja 15 dana od dana dostave odluke.

Veritas Esco najpovoljniji ponuditelj za modernizaciju javne rasvjete Dubrovnika