Studije izvedivosti

STUDIJE

IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI:

– Grad Vrgorac

– Grad Opatija

-Grad Šibenik

– Grad Makarska

– Grad Virovitica

– Grad Kaštela

– Grad Trogir

– Općina Šolta

– Općina Sućuraj

– Općina Jelsa

– Općina Klinča Sela

– Tvornica Galeb, Omiš