ŠTO OMOGUĆAVA LED TEHNOLOGIJA U JAVNOJ RASVJETI

ŠTO OMOGUĆAVA LED TEHNOLOGIJA U JAVNOJ RASVJETI

Rješenje koje pokriva sva tri aspekta problema, tj. energetsku učinkovitost, ekološki aspekt i svjetlotehniku jest implementacija LED tehnologije u sustav javne rasvjete. Naime, LED je energetski najučinkovitija tehnologija koja troši višestruko manje električne energije od svjetiljki starije generacije za jednaku razinu rasvijetljenosti, pa je implementacijom LED tehnologije moguće ostvariti uštede i do 80% i pri tome minimalizirati troškove održavanja i osigurati vrlo dug vijek trajanja svjetiljke. Nadalje, LED tehnologija svodi svjetlosno onečišćenje na mimimum i reducira emisiju stakleničkih plinova. Osim toga LED tehnologija ne zahtijeva zbrinjavanje opasnog otpada, koji generiraju visoke troškove, budući da ne koristi natrij, živu i ostale opasne tvari. Na taj način implementacija LED tehnologije u javnoj rasvjeti pridonosi zaštiti okoliša, dok se istovremeno osigurava usklađenost sa svim domaćim i EU propisima vezanim uz ekologiju i zaštitu okoliša. Konačno, korištenjem LED tehnologije u sustavima javne rasvjete moguće je zadovoljiti sve svjetlotehničke zahtjeve budući da je moguće prilagoditi svaku svjetiljku za konkretnu situaciju na terenu i na taj način postići optimalnu rasvijetljenost tretirane površine.

 

Ukratko, LED tehnologija omogućava:

UŠTEDA ELEKTRIČNE ENERGIJE DO 80%

MINIMALNI TROŠKOVI ODRŽAVANJA

ELIMINIRANJE TROŠKOVA ZBRINJAVANJA OPASNOG OTPADA

ZAŠTITU OKOLIŠA PUTEM SMANJENJA SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

ZADOVOLJAVANJE ZAHTJEVA SVJETLOTEHNIČKIH NORMI I OPTIMALNE RASVJETLJENOSTI

USKLAĐENOST SA SVIM NACIONALNIM I EU PROPISIMA

Osim implementacije energetski učinkovite LED tehnologije, koja sama po sebi štedi energiju, dodatna pogodnost za Jedinice lokalne samouprave jest mogućnost rekonstrukcije javne rasvjete i implementacije LED tehnologije putem ESCO modela i korištenjem bespovratnih sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na taj način JLS su u mogućnosti rekonstruirati javnu rasvjetu bez inicijalnih troškova i ulaganja vlastitih sredstava.

Primjenom najmodernije LED tehnologije u sustavu javne rasvjete moguće je ostvariti energetske uštede do 80% u odnosu na referentno stanje uz istovremeno očuvanje okoliša budući da LED ulične svjetiljke proizvode minimalno svjetlosno onečišćenje i reduciraju emisiju stakleničkih plinova.

LED tehnologija.

Javna rasvjeta troši značajne količine energije i posljedično značajno opterećuje proračune lokalne i regionalne (područne) samouprave.

Upravo rastući troškovi, ali i ostale EU direktive te domaća zakonska regulativa, nameću urgentnu rekonstrukciju sadašnje zastarjele javne rasvjete novim tehnologijama.

LED (Light Emitting Diode) tehnologija nije više samo tehnologija budućnosti, nego i sadašnjosti.

LED izvori svjetlosti datiraju u svojoj pojavi već pred 50 godina, ali su tada, pa do nedavno bile u marginalnoj uporabi, svakako ne u javnoj rasvjeti

Tehnologija se ubrzano razvija pa je efikasnost LED porasla u posljednjih 10 godina sa 50lm/W u 2004. godini na 180lm/W u 2016. godini, s projekcijom razvoja na 200 lm/W u 2018. godini.

Ovo čini LED apsolutno najefikasnijim izvorom svjetlosti današnjice i sutrašnjice.

Nasuprot žaruljama na visikotlačni izboj u plinovima (HID-High Intensity Discharge) na bazi žive VTF, koje imaju efikasnost 50lm/W ili natrija VTNa s efikasnošću 80-120lm/W, LED te efikasnosti znatno nadilazi.