Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka (LED rasvjeta)

Pružanje energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka (LED rasvjeta)

U postupku javne nabave Pružanja energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Grada Otoka (izgradnja LED rasvjete) odabrane je ponuda zajednice ponuditelja:

  • EXPERTA GRUPA d.o.o., Požega
  • LED RASVJETA d.o.o., Požega
  • VERITAS ESCO d.o.o., Split

https://www.otok.hr/2019/01/02/pruzanje-energetske-usluge-u-ustedi-elektricne-energije-u-javnoj-rasvjeti-grada-otoka-led-rasvjeta/