Projektiranje

PROJEKTIRANJE

PROJEKTIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITE JAVNE RASVJETE U JAVNOM SEKTORU:

IZRADA GLAVNOG PROJEKTA MODERNIZACIJE JAVNE RASVJETE LED RASVJETOM

– Grad Đurđevac

– Grad Virovitica

– Grad Kaštela

– Grad Buzet

– Općina Podgora

– Općina Podstrana

– Općina Tar-Vabriga

– Općina Seget

– Općina Raša

– Općina Marina

– Općina Okrug

– Općina Kali

– Općina Brela

– Općina Unešić (faza I. i II.)

– Općina Tučepi

– Grad Vrgorac

(EU projekt ALTERENERGY)

– Općina Cista Provo(faza I. i II.)

– Općina Preko (faza I. i II.)

PROJEKTIRANJE JAVNE SOLARNO NAPAJANE LED RASVJETE

– Grad Vrgorac

– Općina Sućuraj

 

PROJEKTIRANJE ENERGETSKI UČINKOVITE RASVJETE:

– Tvornica Galeb, Omiš

– Auto centar Tičinović, Split

– TS VRBORAN, HOPS Prp Split

– Izgradnja otočke ceste, Kali

– Upravna zgrada, Splitsko-dalmatinska županija