Područje uporabe i politika sustava upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom

PODRUČJE UPOTREBE SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I ENERGIJOM

Tvrtka Veritas ESCO d.o.o. sustav upravljanja kvalitetom, okolišem i energijom primjenjuje u svim ustrojbenim jedinicama i poslovnim aktivnostima društva kao i tijekom cjelokupnog životnog vijeka proizvoda u čemu se poseban naglasak stavlja na zadovoljstvo krajnjih korisnika, smanjenje štetnog utjecaja na okoliš i učinkovito korištenje energenata.

Integrirani sustav primjenjuje se i u odnosima društva s poslovnim partnerima i svim ostalim zainteresiranim stranama.

POLITIKA SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM, OKOLIŠEM I ENERGIJOM

U skladu s opredjeljenjima tvrtke, politika kvalitete, zaštite okoliša kao i upravljanja energijom usmjerena je na postizanje zadovoljstva svih zainteresiranih strana, očuvanje okoliša i održivim pristupima u korištenju energenata.

Društvo je prepoznalo sve značajne aspekte okoliša relevantne za svoje poslovanje kao i područja potrošnje energenata te ustanovilo mjere za njihovo praćenje i ocjenu.

Ciljevi politike Integriranog sustava odnose se na:

  • kontinuiranu brigu o zadovoljstvu kupaca,
  • stvaranje, održavanje i poboljšavanje konkurentskog ugleda društva na tržištu,
  • prepoznavanje novih tehnologija kao i edukacija djelatnika usmjerena prema odgovoru na zahtjeve tržišta,
  • trajni nadzor nad radnim procesima i aktivnostima usmjerenima prema zaštiti okoliša i energetskoj učinkovitosti,
  • prepoznavanje i smanjenje onečišćenja povezanog s poslovnim aktivnostima poduzeća,
  • razvijanje ekološke svijesti svih djelatnika i zainteresiranih strana,
  • usmjerenost na prevenciju i odgovor na izvanredne situacije,
  • održivo korištenje energenata,
  • provođenje važeće zakonske regulative.

Politika Integriranog sustava odnosi se i primjenjuje za sve poslovne aktivnosti poduzeća.

Svi zaposlenici, poslovni partneri društva kao i ostale zainteresirane strane upoznati su s politikom Integriranog sustava  tvrtke te su dužni postupati u skladu s istom.

Smarter.Brighter.Greener