Nova rasvjeta na Cresu: Mijenja se svih 1.225 lampi od Porozine do Stivana

Nova rasvjeta na Cresu: Mijenja se svih 1.225 lampi od Porozine do Stivana

Nakon što na cijelom području Cresa zamijenimo javnu rasvjetu energetski učinkovitom, imat ćemo puno manje troškove za električnu energiju, ali i manji negativni utjecaj na okoliš

S prvim danom travnja stupio je na snagu novi zakon o zaštiti od svjetlosnog zagađenja kojem je cilj smanjivanje pretjerane noćne rasvjete za koju se pokazalo da je štetna po zdravlje ljudi, ali i za životinjski svijet.

http://www.novilist.hr/Vijesti/Regija/Otoci/Nova-rasvjeta-na-Cresu-Mijenja-se-svih-1.225-lampi-od-Porozine-do-Stivana