FINANCIRANJE

FINANCIRANJE

ESCO model provodi se u skladu s Planom i Programom energetske učinkovitosti kojeg donosi Jedinica lokalne samouprave (JLS) kao svoju obvezu prema Zakonu. U skladu s Programom JLS provodi mjere energetske učinkovitosti i u tom smislu mora imenovati fizičku ili pravnu osobu zaduženu za gospodarenje energijom i provođenje Programa.

VERITAS ESCO

Javna rasvjeta generira većinu troškova električne energije, naročito u manjim JLS i stoga zauzima posebno mjesto u planiranju i provođenju energetske učinkovitosti. Zbog zastarjele i energetski neučinkovite javne rasvjete, JLS moraju pristupiti rekonstrukciji ili modernizaciji javne rasvjete.

Uslijed nedostatka sredstava u svojim proračunima i aktualnog ograničenja zaduživanja, JLS u pravilu nisu u mogućnosti samostalno investirati u novu energetski učinkovitu javnu rasvjetu. Međutim, JLS u svrhu modernizacije/rekonstrukcije javne rasvjete mogu koristiti bespovratna financijska sredstva domaćih i EU fondova i modernizirati/rekonstruirati javnu rasvjetu po ESCO modelu.

VERITAS ESCO

ENERGETSKA USLUGA ESCO MODELNE PREDSTAVLJA NOVO ZADUŽENJE PRORAČUNA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE.

To je regulirano Zakonom o energetskoj učinkovitosti i Uredbom Vlade o ugovaranju u provođenju energetske usluge u javnom sektoru.

Financiranje provođenja energetske usluge znači da jedinica lokalne samouprave ne treba imati niti planirati u proračunu nikakva dodatna sredstva, nego ima kao i do sada samo stavku “ potrošena električna energija za javnu rasvjetu“, koju razdvaja na ”trošak za električnu energiju” i ”trošak za energetsku uslugu”. Dakle, u proračunu se planira kao i prije iznos sredstava za električnu energiju, a od toga se plaća nova smanjena potrošnja električne energije i preostatak je ušteda koja se plaća pružatelju energetske usluge.

ESCO tvrtka ulaže vlastita sredstva i provodi rekonstrukciju javne rasvjete primjenom mjera energetske učinkovitosti.

ESCO tvrtka unaprijed u ugovoru jamči postizanje ušteda energije. Uštede se verificiraju prema Međunarodnom protokolu i prihvaćenom Pravilniku i sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije.

Naknada se ESCO tvrtki plaća samo do iznosa verificirane uštede.