Potpisan ugovor o energetskom učinku vrijedan gotovo 4 milijuna kuna

Potpisan ugovor o energetskom učinku vrijedan gotovo 4 milijuna kuna

Općinski načelnik Općine Križ Marko Magdić, danas je s predstavnicima najpovoljnijih ponuditelja potpisao Ugovor o pružanju energetske usluge u uštedi električne energije u javnoj rasvjeti Općine Križ (Ugovor o energetskom učinku).

http://www.opcina-kriz.hr/ok/potpisan-ugovor-o-energetskom-ucinku-vrijedan-gotovo-4-milijuna-kuna/